הסכם התחדשות עירונית הוא כבר לא חתונה קתולית

תיקון מס' 5 לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו-2016 מסמיך את הממונה ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית למחוק הערות אזהרה שנרשמו לטובת יזם במקרים הבאים:

  1. החתמה פוגענית – היזם הציג מצגי שווא בפני בעלי הדירות, סיפק מידע כוזב בקשר עם הפרויקט או ניצל חולשות רפואיות של בעלי הדירות וזאת על מנת להתקשר עמם בעסקת התחדשות עירונית.
  2. נפל פגם בצורתה ובתוכנה של העסקה – כלומר לא התקיימו ו/או בוצעו כל הוראות הדין לעניין תוכנה וצורתה של עסקת פינוי ובינוי בהתאם לחוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), תשס"ו-2006.
  3. התנהלות לא תקינה של מארגני עסקה – מארגני עסקה הם גורמים המסייעים לבעלי דירות להתארגן ולהוציא לפועל פרויקט התחדשות עירונית, לרבות התארגנות ראשונית, התקשרות עם משרד עורכי דין, יזם ובעלי מקצוע נוספים. מארגנים פועלים וכפופים לחוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות), תשע"ז-2017 המטיל עליהם חובות והוראות בארגון עסקה אשר בהפרתו, העסקה עמם עלולה להיות בטלה.

התיקון נועד להקל על בעלי הדירות בהליך מחיקת הערות האזהרה שנרשמו לטובת יזם שאינו מקדם עבורם את הפרויקט בשקידה ראויה.

*פרסום זה אינו מהווה יעוץ משפטי ומוגש כשירות לקהל לקוחותינו.