מסרבים לפרויקט התחדשות עירונית? חשבו שוב

במסגרת תיק ת"א 49303-10-20 ניר ואח' נ' שעשע ואח' הטיל בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו פיצויים נזיקיים בסך 2.6 מיליון ₪ בתוספת הוצאות משפט (כל אחד) על בעלי זכויות של שלוש דירות בפרויקט התחדשות עירונית המקודם בעיר הרצליה בגין נזקים שנוצרו לייתר בעלי הדירות בפרויקט. הנתבעים העלו טענות בדבר חלוקה אי שוויונית של התמורות בפרויקט והטלת דופי בהערכות השומה של שמאי הפרויקט.

בית המשפט המחוזי מפי כבוד השופטת הדס עובדיה בחן את טענותיהם ומצא אותן כסירוב בלתי סביר כהגדרתו בסעיף 2 לחוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), תשס"ו-2006 (להלן: "החוק") וזאת לאחר שבחן את מטרת החוק ומצא כי אין בטענות הנתבעים ממש. עם זאת מצא בית המשפט לנכון לאפשר לנתבעים להימנע מתשלום הפיצויים וזאת בכפוף להסכמתם להוצאת הפרויקט לפועל וקבלת התמורות המוצעות להם.

מדובר בהחמרה יוצאת דופן של בית המשפט נגד דיירים סרבנים וזאת על מנת למנוע מצבים בהם התנגדותם של דיירים נובעת מנימוקם סחטניים שמטרתם לנצל את מעמדם לצורך השגת רווח כספי או תנאים מטיבים אחרים ביחס לשאר בעלי הדירות בפרויקט.