החלוצים 32, תל אביב

בביצוע

משרדנו מייצג קבוצת רכישה בשיפוץ ושימור בנין המצוי ברח' החלוצים 32, בתל אביב, בצפון פלורנטין, הכולל 12 יח"ד ע"ג קומת מסחר.