החשמונאים 72 תל אביב

אוכלס בשנת 2018

משרדנו ייצג קבוצת רכישה בשיפוץ ושימור בית קנול, בניין לשימור מחמיר בת"א, הכולל 6 יח"ד.
במסגרת הפרויקט נוידו כ-400 מ"ר זכויות למגדל משרדים בתל אביב.

הבניין אוכלס בשנת 2018.