הרב קוק 27 תל אביב

אוכלס בשנת 2020

משרדנו ייצג קבוצת רכישה בשיפוץ ושימור בנין ברח' הרב קוק 27 בת"א, הכולל 12 יחידות דיור וחניון תת קרקעי.

הבניין אוכלס בשנת 2020.