הרצל 40, תל אביב

אוכלס בשנת 2023

משרדנו ייצג קבוצת רכישה בשיפוץ ושימור בנין המצוי ברח' הרצל 40 בתל אביב, בצפון פלורנטין, הכולל 13 יח"ד ע"ג קומת מסחר.

אוכלס בשנת 2022.