נחלת בנימין 123, תל אביב

בביצוע

משרדנו מייצג קבוצת רכישה בשיפוץ ושימור בנין המצוי ברח' נחלת בנימין 123 בתל אביב, בצפון פלורנטין, הכולל 15 יח"ד וקומת מסחר.