סמטה פלונית 3 תל אביב

אוכלס בשנת 2014

משרדנו ייצג קבוצת רכישה בהקמת בניין בוטיק במרכז ת"א.

הבניין אוכלס בשנת 2014.