שטנד 9, תל אביב

בביצוע

משרדנו מייצג קבוצת רכישה בהקמת בנין בוטיק באזור ההכרזה - רובע 3 בתל אביב (העיר הלבנה), הכולל 10 יח"ד.